REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w PixelRace

2021-11-06 08:36
publikacja
2021-11-06 08:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-06
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w PixelRace
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, 5 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) PIXELRACE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000,- (pięć tysięcy) złotych do kwoty 5.350,- (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 350,- (trzysta pięćdziesiąt) złotych w drodze utworzenia 7 (siedmiu) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.
W ramach podwyższenia Emitent obejmie 7 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej po 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości 350,- (trzystu pięćdziesięciu) złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 7 udziałów Spółki stanowiących 6,54% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 6,54% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Jednocześnie, Emitent wraz z pozostałymi udziałowcami Spółki oraz Spółką, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, na mocy którego 6 udziałów obejmie Emitent za cenę 500.000 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 13 udziałów stanowiących 11,50% w kapitale Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-06 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki