REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w Exit Plan sp. z o.o.

2021-09-09 17:18
publikacja
2021-09-09 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w Exit Plan sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Exit Plan sp. z o.o. (Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.150 zł, tj z kwoty 7.800 zł do kwoty 8.950 zł poprzez utworzenie nowych 23 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W ramach podwyższenia 2 nowoutworzone udziały objął Emitent za wkład pieniężny w wysokości 192.307,70 USD (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem dolarów i siedemdziesiąt centów).

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki