REKLAMA

VOXEL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.

2020-01-21 17:26
publikacja
2020-01-21 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego SCANIX sp. z o.o., nr 8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta oraz nr 53/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że powziął informacje o doręczeniu w dniu dzisiejszym pełnomocnikowi spółki SCANIX sp. z o.o. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
15 stycznia 2020 roku w przedmiocie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie zakończyło formalną procedurę związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent aktualnie posiada 62.299 udziałów spółki SCANIX sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 31.149.500,00 zł, co stanowi 81.65% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 81.65% głosów na zgromadzeniu wspólników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2020-01-21 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki