REKLAMA

VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 17:49
publikacja
2021-11-25 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Vindexus_Raport_Skonsolidowany_za_trzeci_kwartal_2021r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 73 568 45 695 16 139 10 287
II. Koszt własny 38 753 31 664 8 501 7 128
III. EBIT 30 417 10 126 6 673 2 280
IV. EBITDA 30 992 10 623 6 799 2 391
V. Zysk brutto 25 776 5 777 5 654 1 301
VI. Zysk netto 23 040 4 514 5 054 1 016
VII. Aktywa razem 332 160 291 174 71 696 64 322
VIII. Zobowiązania razem* 111 663 97 487 24 102 21 536
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 31 613 26 799 6 824 5 920
X. Kapitał własny 213 311 190 734 46 043 42 134
XI. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 252 258
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 18,26 16,33 3,94 3,61
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 1,97 0,39 0,43 0,09
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 180 34 330 6 182 7 729
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (312) 1 729 (68) 389
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 499 (18 846) 548 (4 243)
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych 30 367 17 213 6 662 3 875
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 22 679 17 851 4 975 4 019
XX. Koszt własny 16 219 14 420 3 558 3 246
XXI. EBIT 3 769 664 827 149
XXII. EBITDA 4 243 1 158 931 261
XXIII. Zysk brutto 19 642 12 114 4 309 2 727
XXIV. Zysk netto 15 292 8 771 3 355 1 975
XXV. Aktywa razem 338 478 318 502 73 060 70 359
XXVI. Zobowiązania razem* 114 060 111 814 24 620 24 700
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 27 836 41 870 6 008 9 249
XXVIII. Kapitał własny 186 351 171 967 40 223 37 989
XXIX. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 252 258
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 15,95 14,72 3,44 3,25
XXXII. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 1,31 0,75 0,29 0,17
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (18 121) 13 017 (3 975) 2 930
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 806 (3 096) 2 371 (697)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 332 (9 919) 1 608 (2 233)
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 17 2 4 0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Vindexus Raport Skonsolidowany za trzeci kwartał 2021r..pdfGK Vindexus Raport Skonsolidowany za trzeci kwartał 2021r..pdf Raport skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-11-25 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki