REKLAMA

VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

2021-09-25 10:41
publikacja
2021-09-25 10:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Vindexus_raport_skonsolidowany_za_I_P_2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202106P.VINGK_-_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202106P.VINSA_-_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 47 145 27 670 10 368 6 230
II. Koszty zarządzania wierzytelnościami 25 438 20 391 5 594 4 591
III. EBIT 18 890 4 797 4 154 1 080
IV. EBITDA 19 277 5 126 4 239 1 154
V. Zysk brutto 16 100 1 752 3 541 394
VI. Zysk netto 16 013 1 748 3 522 393
VII. Aktywa razem 314 711 287 025 69 614 64 269
VIII. Zobowiązania razem 103 631 96 730 22 923 21 659
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe 39 064 24 883 8 641 5 572
X. Kapitał własny 206 297 188 583 45 633 42 226
XI. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 258 262
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 17,66 16,15 3,91 3,62
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 1,37 0,15 0,30 0,03
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 116 21 734 5 523 4 894
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (544) 1 692 (120) 381
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 490) (12 402) (547) (2 792)
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych 22 082 11 024 4 856 2 483
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 14 575 11 449 3 205 2 578
XX. Koszty zarządzania wierzytelnościami 10 480 9 615 2 305 2 165
XXI. EBIT 2 325 117 511 26
XXII. EBITDA 2 645 446 582 100
XXIII. Zysk brutto 12 917 6 640 2 841 1 495
XXIV. Zysk netto 10 236 4 711 2 251 1 061
XXV. Aktywa razem 325 725 308 315 72 050 69 036
XXVI. Zobowiązania razem 107 797 105 797 23 845 23 689
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 838 33 950 6 122 7 602
XXVIII. Kapitał własny 181 295 169 110 40 102 37 866
XXIX. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 258 262
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 15,52 14,48 3,43 3,24
XXXII. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,88 0,40 19,35 0,09
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 642) 12 915 (1 681) 2 908
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 925 (789) 2 403 (178)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 263) (12 161) (718) (2 738)
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 20 (35) 4 (8)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Vindexus raport skonsolidowany za I P 2021r.pdfGK Vindexus raport skonsolidowany za I P 2021r.pdf Raport skonsolidowany za I półrocze 2021 roku
oświadczenia zarządu.pdfoświadczenia zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
202106P.VINGK - Raport z przeglądu.pdf202106P.VINGK - Raport z przeglądu.pdf Raport z przegląśdu Grupy Kapitałwej Vindexus SA
202106P.VINSA - Raport z przeglądu.pdf202106P.VINSA - Raport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu GPM Vindexus SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-25 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-09-25 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki