REKLAMA

VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-22 19:01
publikacja
2019-11-22 19:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_skonsolidowany_GK_GPM_Vindexus_3Q_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 37 050 33 801 8 599 7 947
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. EBIT 17 138 16 234 3 978 3 817
IV. EBITDA 17 557 16 500 4 075 3 879
V. Zysk brutto 12 544 12 376 2 911 2 910
VI. Zysk netto 12 710 12 180 2 950 2 864
VII. Aktywa razem 284 470 258 817 65 043 60 593
VIII. Zobowiązania razem* 96 765 86 353 22 125 20 217
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 20 996 22 927 4 801 5 368
X. Kapitał własny 186 511 171 382 42 645 40 123
XI. Kapitał zakładowy 1 168 1 164 267 273
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 640 000 11 680 000 11 640 000
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 15,97 14,72 3,65 3,45
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 1,09 1,05 0,25 0,25
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 446) 17 957 (1 728) 4 222
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 425) (3 438) (331) (808)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 712 (15 846) 397 (3 726)
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych (7 159) (1 327) (1 662) (312)
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 16 347 15 260 3794 3 588
XX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXI. EBIT 2 242 3 271 520 769
XXII. EBITDA 2 661 3 537 618 832
XXIII. Zysk brutto 12 606 14 092 2 926 3 313
XXIV. Zysk netto 9 877 11 098 2 292 2 609
XXV. Aktywa razem 290 513 264 683 66 424 61 966
XXVI. Zobowiązania razem* 96 665 85 701 22 102 20 064
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 21 696 22 275 4 961 5 215
XXVIII. Kapitał własny 163 712 152 598 37 432 35 726
XXIX. Kapitał zakładowy 1 168 1 164 267 273
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 640 000 11 680 000 11 640 000
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 14,02 13,11 3,20 3,07
XXXII. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,85 0,96 0,20 0,23
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 004 4 770 1 161 1 122
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 766) (5 598) (3 659) (1 316)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 948 (15 847) 220 (3 726)
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych (9 814) (16 675) (2 278) (3 920)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport skonsolidowany GK GPM Vindexus 3Q 2019 r.pdfRaport skonsolidowany GK GPM Vindexus 3Q 2019 r.pdf Raport Skonsolidowany za 3 kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2019-11-22 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki