REKLAMA

Startuje tarcza finansowa 2.0

2020-11-26 10:14, akt.2020-11-26 14:51
publikacja
2020-11-26 10:14
aktualizacja
2020-11-26 14:51
fot. Anatol Chomicz / FORUM

Państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa - przekonywał podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że świat w dobie pandemii zmaga się nie tylko z jej skutkami w obszarze ochrony zdrowia, ale również w gospodarce. Stwierdził przy tym, że obecne metody walki z kryzysem w Polsce przynoszą pozytywne rezultaty.

"Poziom bezrobocia i aktywności ekonomicznej ludności - tutaj nie tylko rejestrujemy jedne z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie, ale dodatkowo można powiedzieć, że mamy do czynienia w III kwartale z przyrostem aktywności ekonomicznej ludności powyżej poziomu sprzed czasów pandemii" - mówił Morawiecki.

Według niego "podstawową przyczyną tego osiągnięcia" jest to, że "państwo polskie nie zostawiło samych sobie przedsiębiorców i pracowników podczas kryzysu".

Premier: Tarcza finansowa 2.0 ma wartość 35-40 mld zł

Tarcza finansowa 2.0 ma wartość 35-40 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

"Jest tych branż po PKD około 40 i mamy dla nich nową branżową tarczę 2.0 wartą ok 35-40 mld zł" - powiedział premier.

Premier dodał, że w ramach Tarczy 2.0 rząd przeznaczy dla mikrofirm ok. 3 mld zł, 5 mld zł dla małych firm i 25-27 mld zł dla średnich i dużych.

Wśród branż objętych wsparciem znajdą się m.in.: gastronomia, przewozy, hotelarstwo, turystyka, kultura, rozrywka.

Morawiecki poinformował, że wśród instrumentów wsparcia znajdą się m.in. bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, postojowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.

Według premiera, po pomoc firmy będą mogły zgłaszać się już w najbliższych dniach.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba pomoc rządu dla firm dotkniętych pandemią będzie dostępna nawet do marca - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Pozostawiam ten termin otwartym - z jednej strony nie wiemy, jakie będą skutki, jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę. Wolę, by przedsiębiorcy wiedzieli, że jeżeli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu to ona również będzie dostępna" - powiedział premier.

Borys: Udostępniamy trzy podstawowe instrumenty Tarczy 2.0

Celem Tarczy Finansowej 2.0 jest zapewnienie możliwe stabilnego funkcjonowania branż najbardziej dotkniętych pandemią do drugiego kwartału 2021 r., kiedy to wszyscy mamy nadzieję, że w wyniku m.in, działania szczepionki, gospodarka będzie wracała do normalności - powiedział szef PFR Paweł Borys podczas czwartkowej konferencji prasowej online.

Borys tłumaczył, że dla branż usługowych, zwłaszcza objętych bezpośrednimi restrykcjami, "jest to bardzo trudny okres i te branże wymagają dodatkowego wsparcia".

"Celem tych działań jest to, aby zapewnić możliwe stabilne funkcjonowanie tych sektorów do drugiego kwartału przyszłego roku, kiedy to wszyscy mamy nadzieję, że w wyniku między innymi działania szczepionki, funkcjonowanie społeczne i gospodarcze będzie wracało do normalności" - powiedział Borys. Przekazał, że Tarcza Finansowa 2.0 to kwota do 35 mld zł.

"Udostępniamy trzy podstawowe instrumenty. Pierwszy to jest Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział Borys.

Wyjaśnił, że chodzi zarówno o mikrofirmy, jak i małe i średnie firmy w odniesieniu do 38 sektorów gospodarki.

"Maksymalna kwota tutaj dostępnego finansowania to jest 14 mld zł. To jest to, czego nie wydaliśmy w ramach pierwszej Tarczy. W ramach programu dla MŚP mieliśmy do 75 mld zł, wydaliśmy niecałe 61 mld zł" - powiedział. Dodał, że to jest ten limit w programie przyjętym przez rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską.

"Natomiast na bazie naszych analiz spodziewamy się, że wartość tego programu w odniesieniu do 38 sektorów, wyniesie w przedziale 8-10 mld zł" - powiedział.

Drugie działanie - jak wymieniał Borys - to kontynuacja Tarczy Finansowej dla dużych firm.

"Tutaj wdrażamy pewne ułatwienie oraz przede wszystkim to, co zmieniamy, to jest nowy okres szkody w pożyczce preferencyjnej. (...) Ten okres szkody chcemy żeby był między listopadem a marcem 2021 r. " - powiedział Borys. Przypomniał, że wcześniejszy okres szkody był między marcem a sierpniem tego roku.

"W przypadku dużych firm mamy do dyspozycji blisko 25 mld zł. Zakładamy, że taka faktyczna wartość tego programu wyniesie około 10 mld zł. I to są nowe środki, które mogą wpłynąć do gospodarki w perspektywie końca pierwszego kwartału, czyli łącznie mówimy o ok. 20 mld zł" - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że rząd może w międzyczasie podejmować decyzje o rozszerzeniu liczby sektorów, co może powodować, że "ta kwota finansowania będzie ostatecznie większa".

"Trzecie działanie, to jest umorzenie 100 proc. subwencji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Tarczy Finansowej 1.0 również w odniesieniu do 38 branż" - powiedział Borys.

Jak tłumaczył, PFR wypłaciło firmom w tych branżach kwotę finasowania na poziomie 6,9 mld zł w tym roku.

"Firmy te miały od marca istotne spadki przychodów. W związku z tym, te środki z pierwszej Tarczy się dla większości z nich wyczerpały i są one w trudnej sytuacji. Mają także trudność, żeby spełnić ten warunek utrzymania zatrudnienia. Stąd decyzja rządu, aby umorzyć te subwencje dla tych branż. Umarzamy, ale dajemy dodatkowe wsparcie, po to, żeby do tych zwolnień pracowników nie dochodziło, ponieważ te firmy będą miały dodatkowe środki z Tarczy Finansowej 2.0, aby jednak utrzymać to zatrudnienie" - tłumaczył szef PFR.

Zgodnie z informacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów firmy, które wchodzą do Traczy Finansowej 2.0 to: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych; hotele i podobne obiekty zakwaterowania; obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; ruchome placówki gastronomiczne; pozostała usługowa działalność gastronomiczna; przygotowywanie i podawanie napojów; działalność związana z projekcją filmów; działalność fotograficzna; wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; działalność agentów turystycznych; działalność organizatorów turystyki; działalność pośredników turystycznych; działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; działalność w zakresie informacji turystycznej; pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; pozaszkolne formy edukacji artystycznej; działalność fizjoterapeutyczna; działalność paramedyczna; działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; działalność obiektów kulturalnych; działalność muzeów; działalność obiektów sportowych; działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; pozostała działalność związana ze sportem; działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Borys: lista branż może być rozszerzona

Lista 38 branż, do których trafi pomoc z Tarczy 2.0, może zostać rozszerzona - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas czwartkowej prezentacji programu. Zaznaczył, że możliwość taką daje też wniosek notyfikacyjny skierowany już do KE.

Borys wskazał, że choć lista 38 branż uwzględnia już branże dotknięte kryzysem czy restrykcjami także pośrednio, to nie jest ona ostateczna. "Podajemy tę listę do publicznej wiadomości i (...) będziemy do niej zbierali uwagi. Po analizie i uzgodnieniu z ministerstwem rozwoju, bo oni są liderem w tym obszarze decyzji co do ostatecznej liczby branż, niewykluczone, że ta lista może być rozszerzona" - powiedział.

Zaznaczył, że Polska wystąpiła już o zgodę Komisji Europejskiej na wypłatę pomocy.

"Tarcza 2.0 dla MŚP, zmienione warunki m.in. pożyczki preferencyjnej w Tarczy finansowej dla dużych firm oraz umorzenie Tarczy finansowej 1.0 dla MŚP wymagają odrębnej zgody Komisji Europejskiej" - powiedział Borys, zaznaczając, że notyfikacje zostały przekazane do KE. Dodał, że przed formalnym złożeniem dokumentów prowadzone były konsultacje i dialog z KE. "Nie widzimy tu kwestii kontrowersyjnych. (...) Ogólnie zakładamy, że te zgody zostaną uzyskane w grudniu i dlatego w styczniu będziemy mogli wszystkie te działania prowadzić" - podkreślił.

Dodał, że w całym wniosku notyfikacyjnym do KE została przedstawiona lista 38 branż, to program został tak skonstruowany, by rząd mógł w każdej chwili podjąć decyzję o ewentualnej zmianie tej listy.

Według Borysa źródłem finansowania programu będą środki pozyskane w ramach emisji obligacji. "Jeżeli sprawdzą się te oczekiwania - mówimy o kwocie ok. 20 mld zł łącznie wartości tej Tarczy finansowej 2.0 z zastrzeżeniem, że może dojść do rozszerzenia branż, więc mogą to być większe kwoty - te emisje będą miały wartość ok. 20 mld zł w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Planujemy na początek stycznia emisję o wartości 5 mld zł" - zapowiedział.

Borys ocenił, że dane z polskiej gospodarki wskazują, iż "przechodzimy przez ten kryzys naprawdę suchą stopą". "Uważam, że aktywność gospodarcza od grudnia będzie się poprawiała, a drugie dno, które mieliśmy w listopadzie jest znacznie płytsze niż w II kwartale" - powiedział. Ocenił, że jeżeli uda się opanować pandemię, to "mamy w perspektywie "dobry rok, który powinien przynieść wzrost PKB w przedziale 4-6 proc.", więc rynek pracy i sektor przedsiębiorstw w II kwartale 2021 r. powinny być w "naprawdę bardzo dobrej kondycji". Zaznaczył, że w najbliższych czterech miesiącach czeka nas jednak sezonowy wzrost rejestrowanej stopy bezrobocia.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju mówił także w swoim wystąpieniu o pomocy dla górnictwa.

"Udzieliliśmy w przypadku JSW pożyczki płynnościowej, nie ma decyzji jeszcze w sprawie pożyczki preferencyjnej. Wynika to z tego, że czekaliśmy na interpretację KE m.in. w tym zakresie. (...) Wiedząc, jak ostatecznie wygląda dla tej branży metoda liczenia szkody, zakładamy, że w najbliższych tygodniach tę decyzję będziemy mogli podjąć" - powiedział.

"Jeśli chodzi o Polską Grupę Górniczą otrzymaliśmy przed kilkoma tygodniami plan finansowy, który wynika z uzgodnień ze stroną społeczną, poddaliśmy go analizie. Jednak mieliśmy do tego planu wiele pytań, które wysłaliśmy do spółki. Na ten moment nie ma zgody ze strony obligatariuszy na podpisanie umowy ze strony wierzycielskiej, która umożliwi zabezpieczenie ewentualnego finansowania udzielanego przez PFR" - poinformował. Dodał, że w związku z tym decyzje nie zostały jeszcze podjęte i trudno jest powiedzieć, kiedy one będą podjęte.

Premier: W tarczy 2.0 znajdą się m.in. świadczenia postojowe i zwolnienia ze składek na ZUS

W tarczy 2.0 znajdą się dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej premier przedstawił rozwiązania rządu dla gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Zdaniem Morawieckiego, "państwo polskie ratuje polskich przedsiębiorców i polskie miejsca pracy". "Całe branże mogłyby być zmiecione z powierzchni polskiej gospodarki, gdyby nie te działania, które proponujemy w ramach tarczy 2.0" - ocenił.

Premier zapowiedział, że "działania w ramach tarczy 2.0. będą działaniami, które częściowo znamy z naszego instrumentalium wiosennego".

Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdą się: "dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, które - jak podkreślił premier - będzie można powtarzać w sytuacji, jeśli gospodarka nie będzie wychodziła na prostą, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".

Premier ocenił, że "2021 rok będzie rokiem przełomu gospodarczego". "Musimy odbić się po recesji roku 2020" - oświadczył.

Premier: do 40 mld zł dla przedsiębiorców i kultury w Tarczy 2.0

Tarcza 2.0 to 35-40 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców, w tym branż takich jak: gastronomia, przewozy, turystyka, a także kultura – zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 mld zł, 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm; dla średnich i większych to pozostałe 25-27 mld zł" – powiedział premier zapowiadając na konferencji prasowej wdrożenie nowego programu pomocy.

Według niego, dzięki wcześniejszym działaniom "przemysł w Polsce zanotował najlepsze rezultaty w całej UE i to na przestrzeni lat”, a "stało się tak dlatego, że zastosowaliśmy instrumenty dobrze przycięte do warunków gospodarki polskiej".

"O ile pierwsza tarcza uratowała gospodarkę w tamtej fali kryzysu (…), dzisiaj patrzymy przede wszystkim na te branże, które są najbardziej dotknięte" – dodał Morawiecki. Powiedział, że chodzi o ok. 40 branż w tym: gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę, a także kulturę i rozrywkę.

"Gospodarka i stan epidemii to dwa mechanizmy ze sobą bezpośrednio powiązane. Niestety przed nami kolejne trudne miesiące i nie wiemy dokładnie, kiedy pozbędziemy się epidemii na dobre"- przyznał szef rządu.

Premier: nie jesteśmy głusi na wołania o ratowanie gospodarki, o pakiety stymulacyjne

Nie jesteśmy głusi, jak rząd Platformy Obywatelskiej, na wołania ze strony kół gospodarczych o pakiety stymulacyjne, o ratowanie gospodarki; przede wszystkim chcemy ratować miejsca - mówił w czwartek na konferencji prasowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Przede wszystkim chcemy ratować miejsca pracy, bo nie jesteśmy głusi, nie jesteśmy odporni, jak rząd Platformy Obywatelskiej (...) na wołania ze strony kół gospodarczych o pakiety stymulacyjne, o ratowanie gospodarki" - powiedział Morawiecki.

Przekonywał, że w Polce wzrost bezrobocia jest mniejszy niż w niektórych krajach Unii Europejskiej, m.in. Niemczech, Hiszpanii. "To pokazuje skalę różnicy w działaniach Polski, która jest krajem na dorobku. W porównaniu do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch jesteśmy kraje biedniejszym (...) Potrafiliśmy lepiej i inaczej odpowiedzieć ratując miejsca pracy" - stwierdził.

Podkreślił, że nie oznacza to jednak, że sytuacja gospodarcza jest dobra, bo - dodał - "jest bardzo trudna". "Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy, jak szybko będziemy w stanie wyjść, odbić się z tego gospodarczego dołka" - powiedział premier.

Jak mówił, to, że instytucje międzynarodowe prognozują, że Polska "już w 2021 roku przezwycięży kryzys" napawa go optymizmem. "Ale wołałbym, żebyśmy z ogromną odpowiedzialnością podeszli do epidemii, bo to mechanizm sprzężeń zwrotnych" - powiedział Morawiecki.

Premier: Rząd podjął działania, by ocalić miejsca pracy i te działania będzie kontynuował

OECD i KE prognozują jeden z najniższych spadków PKB w Polsce w porównaniu do innych krajów UE - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że rząd podjął działania, które pozwoliły ocalić miejsca pracy i te działania będzie kontynuował.

Na konferencji prasowej premier mówił, że "by lepiej sobie zdać sprawę" z efektu rządowej tarczy dla gospodarki, trzeba porównać sytuację Polski do innych krajów Europy.

"Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że i OECD i KE prognozują jeden z najniższych spadków PKB w Polsce w porównaniu do innych krajów UE. A jeśli zestawimy ze sobą dwa te parametry jednocześnie - czyli gospodarka i płytkość recesji, płytkość spadku gospodarki oraz zdolność do utrzymania miejsc pracy, to myślę, że jesteśmy na miejscu numer jeden w Europie" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że porównując dane Polski do danych choćby z krajów mających podobny spadek PKB, jak Litwa, to "na Litwie jednak przyrost bezrobocia był jednym z najwyższych, o około 2 punkty procentowe, to tak jakby u nas wzrosło bezrobocie z 6 do 8 proc.". "A oczywiście nasza sytuacja jest na rynku o wiele, wiele lepsza" - stwierdził Morawiecki.

Mówił, że warto przywołać też dane z Narodowego Banku Polskiego wskazujące, że Polska w 2020 roku najprawdopodobniej będzie miała największą nadwyżkę na rachunku bieżącym, przynajmniej od czasu wejścia do UE. "Praktycznie jedną z najwyższych kiedykolwiek odnotowanych. To też świadczy o zdolności Polski do odpowiedzi na te trudne czasy i budowania siły konkurencyjnej gospodarki, siły eksportu" - powiedział szef rządu.

"Ktoś powie, że to tylko sygnały, ale oczywiście te sygnały nie zadziały się bez przyczyny i tą przyczyną są nasze działania, które pozwoliły ocalić miejsca pracy, takie jak zwolnienie z składek na ZUS, jak postojowe, jak świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak oczywiście bezpośrednie dotacje dla mikrofirm, dla małych firm i to będziemy kontynuować" - oświadczył premier.

Premier: Zrobimy wszystko dla ratowania miejsc pracy i potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców

Będziemy robić wszystko dla ratowania miejsc pracy i dla ratowania potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców; na pewno nie pozostawimy przedsiębiorców i pracowników samych sobie - zadeklarował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił w czwartek na konferencji prasowej, że nie możemy utknąć w "ślepym zaułku", który będzie blokował rozwój gospodarczy na lata.

"Potrzebne jest ratowanie tych branż w najtrudniejszej sytuacji, a w roku 2021 kombinacja wielu instrumentów finansowych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych dla przedsiębiorców, ale także dla pracowników, po to, żeby tarcza branżowa, tarcza 2.0 okazała się jak najbardziej skutecznym mechanizmem" - powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, "ta wojna z wirusem na pewno się jeszcze nie zakończyła". "Jego bardzo niedobre skutki dla gospodarki również będą jeszcze długo widoczne, ale państwo polskie - w tej wojnie i w tych poszczególnych bitwach może obiecać jedno - na pewno nie pozostawimy przedsiębiorców, na pewno nie pozostawimy pracowników samymi sobie. Będziemy robić wszystko dla ratowania miejsc pracy, i dla ratowania potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców" - powiedział Morawiecki.

(PAP)

autor: Mateusz Roszak, Aneta Oksiuta, Małgorzata Werner-Woś

mww/ drag/ aop/ dym/ mro/ mok/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (66)

dodaj komentarz
open_mind
USA Prezent na Święto Dziękczynienia Disneya: kolejne 4000 zwolnień
open_mind
Przypominam rząd nie wytwarza żadnych środków finansowych bo to nie jest jednostka biznesowa.! Jedynie posiada to co każe dodrukować i wyszarpie nam z kieszeni. Świat już nie wróci do stanu sprzed pandemii. Skończmy z "tarczami kryzysowymi". Po to tak globalnie rozdmuchano tą Super Grypę, aby dupnąć obecny Przypominam rząd nie wytwarza żadnych środków finansowych bo to nie jest jednostka biznesowa.! Jedynie posiada to co każe dodrukować i wyszarpie nam z kieszeni. Świat już nie wróci do stanu sprzed pandemii. Skończmy z "tarczami kryzysowymi". Po to tak globalnie rozdmuchano tą Super Grypę, aby dupnąć obecny zbankrutowany system ekonomiczny .
artureg
Jedyną realną pomocą byłoby natychmiastowe wycofanie zakazów prowadzenia legalnych działalności.
kszere
Co z punktami ksero oraz sklepikami szkolnymi, studenckimi? Lokale zostały nam zamknięte, klienci odsunięci. Brak wsparcia na ten moment. Jak długo jeszcze? KSZERE Punkt Ksero UWB. Jak na złość, wynajmujący każą nam płacić za najem mimo, że zamknęli nam drzwi.
meryt
kszere "Co z punktami ksero... Lokale zostały nam zamknięte, klienci odsunięci"

W wakacje też chciano za wynajem,
czy klient z ulicy nie może wejść,
który przepis zabronił ci otwieranie ksero?

REGON 385783363
PKD
1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
chlopek_roztropek odpowiada meryt
No i znów nie jesteś ambitny.

Silvio, jak by to mogło wpłynąć na ambicje polskich rodziców do otrzymywania wsparcia finansowego co najmniej takiego samego jam w Niemczech?

Proszę o ambitną odpowiedź.
meryt odpowiada chlopek_roztropek
chlopek_roztropek zastępuje bankster-kreator ?


bankster-kreator "ile ci za to płacą... Ile nas to kosztuje z pieniędzy podatnika"

Drogi jesteś.
Większość podatników "zawsze musi być "wydutkana" :)

bankster-kreator 2020-10-30 10:48
"kto nie wyjdzie ze spółek
chlopek_roztropek zastępuje bankster-kreator ?


bankster-kreator "ile ci za to płacą... Ile nas to kosztuje z pieniędzy podatnika"

Drogi jesteś.
Większość podatników "zawsze musi być "wydutkana" :)

bankster-kreator 2020-10-30 10:48
"kto nie wyjdzie ze spółek sp popłynie na długie lata jak nie wieczność"

bankster-kreator2020-11-18 13:51 "Większość zawsze musi być "wydutkana" czy to akcje czy to nieruchomości"

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dworczyk-Premier-zobowiazal-spolki-Skarbu-Panstwa-do-budowy-szpitali-na-3-tys-miejsc-7991525.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-kosztuja-nas-emeryci-i-rencisci-8002915.html


bankster-kreator 2020-10-30 10:48
"kto nie wyjdzie ze spółek sp popłynie na długie lata jak nie wieczność"

30X/ 18XI
TPE 1,7/2,2
ALR 11/17,3
JSW 14,9/21
KGH 114/143
LTS 26,7/35
PEO 41,4/57
PGE 4,3/6,1
PGN 4,1/5
PKN 38/52
PKO 18,4/26
PZU 20,6/25,8


Zapętlenie :)

chlopek_roztropek odpowiada meryt2020-11-24 14:10
"Silvio, jak to się przełoży na ambicje polskich rodziców do otrzymywania pomocy finansowej co najmniej takiej samej jak w Niemczech?"
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Na-WIG20-trwa-najlepszy-gieldowy-miesiac-w-XXI-wieku-8007462.html

chlopek_roztropek odpowiada meryt2020-11-24 20:09
"No ale jak to się przełoży na ambicje polskich rodziców do otrzymywania pomocy finansowej co najmniej takiej samej jak w Niemczech?

meryt odpowiada chlopek_roztropek2020-11-24 20:38
"Co takiego ma znaleźć się w odpowiedzi na twoje pytanie?"

chlopek_roztropek odpowiada meryt 2020-11-24 20:50
"Jak to się przełoży na ambicje polskich rodziców do otrzymywania pomocy finansowej co najmniej takiej samej jak w Niemczech?"

meryt odpowiada chlopek_roztropek 2020-11-24 20:56
"Co takiego ma znaleźć się w odpowiedzi na twoje pytanie?"

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podwyzki-cen-pradu-w-Polsce-prawie-najwyzsze-w-UE-8007432.html
chlopek_roztropek odpowiada meryt
No i znów nie jesteś ambitny.

Silvio, jak by to mogło wpłynąć na ambicje polskich rodziców do otrzymywania wsparcia finansowego co najmniej takiego samego jam w Niemczech?

Proszę o ambitną odpowiedź.
meryt odpowiada chlopek_roztropek
chlopek_roztropek odpowiada meryt2020-11-26 18:32
"No i znów nie jesteś ambitny.
Silvio, jak by to mogło wpłynąć na ambicje polskich rodziców do otrzymywania wsparcia finansowego co najmniej takiego samego jam w Niemczech?
Proszę o ambitną odpowiedź"

chlopek_roztropek zastępuje bankster-kreator
chlopek_roztropek odpowiada meryt2020-11-26 18:32
"No i znów nie jesteś ambitny.
Silvio, jak by to mogło wpłynąć na ambicje polskich rodziców do otrzymywania wsparcia finansowego co najmniej takiego samego jam w Niemczech?
Proszę o ambitną odpowiedź"

chlopek_roztropek zastępuje bankster-kreator ?

Zapętlenie :)

chlopek_roztropek odpowiada meryt2020-11-24 14:10
"Silvio, jak to się przełoży na ambicje polskich rodziców do otrzymywania pomocy finansowej co najmniej takiej samej jak w Niemczech?"
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Na-WIG20-trwa-najlepszy-gieldowy-miesiac-w-XXI-wieku-8007462.html

chlopek_roztropek odpowiada meryt2020-11-24 20:09
"No ale jak to się przełoży na ambicje polskich rodziców do otrzymywania pomocy finansowej co najmniej takiej samej jak w Niemczech?

meryt odpowiada chlopek_roztropek2020-11-24 20:38
"Co takiego ma znaleźć się w odpowiedzi na twoje pytanie?"

chlopek_roztropek odpowiada meryt 2020-11-24 20:50
"Jak to się przełoży na ambicje polskich rodziców do otrzymywania pomocy finansowej co najmniej takiej samej jak w Niemczech?"

meryt odpowiada chlopek_roztropek 2020-11-24 20:56
"Co takiego ma znaleźć się w odpowiedzi na twoje pytanie?"

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podwyzki-cen-pradu-w-Polsce-prawie-najwyzsze-w-UE-8007432.html


bankster-kreator "ile ci za to płacą... Ile nas to kosztuje z pieniędzy podatnika"

Drogi jesteś.
Większość podatników "zawsze musi być "wydutkana" :)

bankster-kreator 2020-10-30 10:48
"kto nie wyjdzie ze spółek sp popłynie na długie lata jak nie wieczność"

bankster-kreator2020-11-18 13:51 "Większość zawsze musi być "wydutkana" czy to akcje czy to nieruchomości"

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dworczyk-Premier-zobowiazal-spolki-Skarbu-Panstwa-do-budowy-szpitali-na-3-tys-miejsc-7991525.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-kosztuja-nas-emeryci-i-rencisci-8002915.html
chlopek_roztropek odpowiada meryt
Brak ambicji.

Silvio, jak by to mogło wpłynąć na ambicje polskich rodziców do otrzymywania wsparcia finansowego co najmniej takiego samego jam w Niemczech?

Proszę o ambitną odpowiedź

Powiązane: Tarcza branżowa

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki