REKLAMA

TXM S.A.: Oświadczenie KDPW ws. zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H

2021-07-05 15:00
publikacja
2021-07-05 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW ws. zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w KDPW 1.784.754.239 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLTXM0000049.

Rejestracja nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Spółka informuje, iż zawarcie umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela jest elementem realizacji zatwierdzonego przez sąd układu w postepowaniu restrukturyzacyjnym, jak również jest to kolejny krok w stronę przywrócenia notowań akcji.


Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-07-05 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki