REKLAMA
BEZPŁATNY WEBINAR

TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 17:07
publikacja
2022-11-28 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 143 606 84 459 30 633 18 528
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 607 879 1 409 193
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 330 -991 1 350 -217
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 5 394 26 626 1 151 5 841
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 038 26 626 1 288 5 841
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 145 8 076 3 444 1 772
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 561 38 730 -4 172 8 496
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 290 -33 960 -2 835 -7 450
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -16 706 12 846 -3 564 2 818
X. Aktywa razem 235 120 215 010 48 281 46 747
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 064 74 545 18 700 16 208
XII. Zobowiązania długoterminowe 45 260 37 680 9 294 8 192
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 805 36 866 9 406 8 015
XIV. Kapitał własny 144 055 140 464 29 581 30 540
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 469 497
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,29 1,42 0,06 0,31
XVIII. Wartość księgowa na akcję 7,67 7,48 1,58 1,63
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2022.pdfRaport 3Q2022.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2022-11-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2022-11-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki