REKLAMA

T-BULL S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-11-16 08:20
publikacja
2020-11-16 08:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) T-Bull S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu, tj. akcji / odcinków zbiorowych akcji, celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z ww. ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej.

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław (SkyTower), w dniach roboczych (od ponie-działku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Fijałkowski
2020-11-16 Grzegorz Zwoliński Członek Zarządu Zwoliński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki