REKLAMA

SUNEX S.A.: Informacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2021 roku

2021-04-06 09:12
publikacja
2021-04-06 09:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-06
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Informacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż poziom przychodów ze sprzedaży zrealizowany przez Emitenta w I kwartale 2021 roku wyniósł 22 992 tys. PLN i jest wyższy od przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2020 roku o 15,16%. Ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2021 roku może się nieznacznie zmniejszyć po wystawieniu rabatów z tytułu terminowej płatności za dostarczone towary.
Na podkreślenie zasługuje fakt że wzrost obrotów został osiągnięty pomimo panujących obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną, a zawłaszcza pomimo panujących w I kwartale 2021 trudnych warunków pogodowych (najcięższa od kilku lat zima) co miało bezpośredni wpływ na popyt w segmencie rynku którym działa Emitent.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Marek Kossmann Członek Zarządu
2021-04-06 Beata Korona Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki