REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Uruchomienie pierwszego projektu gry w oparciu o model „Play to Earn” i technologię blockchain

2022-03-16 09:33
publikacja
2022-03-16 09:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-16
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Uruchomienie pierwszego projektu gry w oparciu o model „Play to Earn” i technologię blockchain
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 marca 2022 r.
uruchomił produkcję pierwszego projektu gry (dalej jako: Gra) w oparciu o model „Play to Earn” oraz technologię blockchain.

Pierwszy projekt Gry, będący realizacją nowego VI filaru Strategii Zrównoważonego Spółki – o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 5/2022 z dnia 25.02.2022 r. - będzie finansowany z grantu na rozwój technologii blockchain, przyznanego Spółce przez szwajcarską Fundację DFINITY w dniu 9 marca 2022 r. w wysokości 25.000USD.

Projekt Gry po zakończeniu 3-miesięcznej fazy prototypowej planowany jest do przeniesienia do kolejnej fazy grantowej na rozwój technologii w wysokości 100.000USD. Po tej fazie projekt Gry planowany jest do dalszej komercjalizacji już do pełnego produktu w modelu „Play to Earn”.

Projekt Gry jest pierwszym z trzech planowanych do realizacji przez Grupę Kapitałową SimFabric. Pierwszy projekt Gry, na który Emitent otrzymał grant jest realizowany przez zespół SimFabric S.A. Kolejne dwa planowane projekty Gier, mają być realizowane przez zespoły VRFabric S.A. oraz MobileFabric S.A. Na każdy z trzech projektów planowane jest pozyskanie dwustopniowych grantów Fundacji DFINITY w wysokości 25.000USD na fazę prototypową i 100.000USD na fazę rozwojową. Łącznie Emitent w ramach trzech projektów grantowych planuje pozyskać sumę 375.000USD.

Realizacja powyżej wymienionych projektów grantowych w oparciu o granty Fundacji DFINITY wpisuje się w nowy VI filar Strategii Zrównoważonego Rozwoju Emitenta, polegającym na produkcji gier w modelu Play to Earn, przy wykorzystaniu technologii blockchain, kryptowalut oraz NFT.

Emitent rozpoczyna realizację VI filaru rozszerzonej Strategii Rozwoju od gotowego środowiska programistycznego, stworzonego przez Fundację DFINITY, w oparciu o technologię IC (Internet Computer) oraz natywną kryptowalutę ICP (Internet Computer), notowaną na giełdach Coinbase oraz Binance. Aktualna kapitalizacja ICP według Coinmarketcap na dzień 16 marca 2022 r. wynosi szacunkowo 7,6 mld USD.

Emitent zamierza w swoich projektach wykorzystać zarówno technologię blockchain Internet Computer, jak i kryptowalutę ICP, za pomocą której będą możliwe zakupy w grach Emitenta, wdrożenie modelu „Play to Earn” oraz dystrybucję tokenów NFT do dalszej odsprzedaży.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-16 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki