REKLAMA

SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2021-09-27 19:05
publikacja
2021-09-27 19:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IP2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IP2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
30.06.2021_PB_RBR_SATIS_GROUP_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
30.06.2021_PB_RBR_SATIS_GROUP_konsolidacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 2020
I. Przychody z działalności podstawowej 1 271 911 280 205
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 271 144 -106 59 629 -24
III. Zysk (strata) netto 271 513 -98 59 710 -22
IV. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) 23,34 -0,01 5,13 0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 -21 5 -5
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-3 777 0 -831 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 712 52 816 12
VIII. Aktywa razem 6 422 2 091 1 421 453
IX. Kapitał własny 697 -270 816 154 -58 684
X. Zobowiązania krótkoterminowe 4 393 271 575 972 58 849
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 332 1 332 295 289
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT_IP2021.pdfRAPORT_IP2021.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_IP2021.pdfSatis Group_Sprawozdanie z działalności_IP2021.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SATIS GROUP S.A.
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU
30.06.2021 PB RBR SATIS GROUP jednostkowe.pdf30.06.2021 PB RBR SATIS GROUP jednostkowe.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_SATIS GROUP S.A.
30.06.2021 PB RBR SATIS GROUP konsolidacja.pdf30.06.2021 PB RBR SATIS GROUP konsolidacja.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SATIS GROUP S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
2021-09-27 Marcin Hańczaruk Wiceprezes Zarządu Marcin Hańczaruk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki