REKLAMA
Tour de spółki

SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2019-09-30 21:35
publikacja
2019-09-30 21:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I_Polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PB_RBR_SSF_-Satis_Group.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedazy ogółem 945 5 286 220 1 247
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -708 17 118 -165 4 038
III. EBITDA -709 17 505 -165 4 129
IV. Zysk/Strata netto -252 702 217 261 -58 931 51 247
V. Zysk/Strata netto na 1 akcję -21,67 18,67 -5,05 4,40
VI. Aktywa razem 1 169 12 527 275 2 913
VII. Kapitały własne -270 115 -17 412 -63 527 -4 049
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 161 1 990 38 464
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -968 -1 403 -226 -324
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 90 -11 21 -4
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Satis Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I Półrocze 2019.pdfSatis Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I Półrocze 2019.pdf Skrócono skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku
2019 PB RBR SSF -Satis Group.pdf2019 PB RBR SSF -Satis Group.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki