REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2022-03-25 07:15
publikacja
2022-03-25 07:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_SRC_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_SRC_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_SF_2021_24.03.2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 808 423,00 678 718,00 176 608,00 151 697,00
II. Zysk operacyjny 57 296,00 55 344,00 12 517,00 12 370,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 49 926,00 42 953,00 10 907,00 9 600,00
IV. Zysk netto 41 279,00 43 297,00 9 018,00 9 677,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 78 331,00 141 841,00 17 112,00 31 702,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -4 266,00 -102 752,00 -932,00 -22 966,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -104 945,00 -8 220,00 -22 926,00 -1 837,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -30 880,00 30 905,00 -6 746,00 6 907,00
IX. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
XII. Zysk na jedną akcję 1,54 1,61 0,34 0,36
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,50 1,57 0,33 0,35
XIV. Aktywa razem 881 805,00 933 177,00 191 722,00 202 214,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 67 517,00 118 169,00 14 680,00 25 606,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 266 594,00 281 043,00 57 963,00 60 900,00
XVII. Kapitał własny 547 694,00 533 966,00 119 079,00 115 707,00
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 169,00 1 165,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2021.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2021.xhtml List Prezesa Zarządu
JSF_SRC_2021.xhtmlJSF_SRC_2021.xhtml sprawozdanie finansowe za 2021 rok
JSF_SRC_2021.xhtml.xadesJSF_SRC_2021.xhtml.xades podpisy do sprawozdania finansowego
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtmlJS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtml sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtml.xadesJS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtml.xades podpisy do sprawozdania z działaności
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmloświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml oświadczenie Zarządu
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesoświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do oświadczenia Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmlinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml informacja Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do informacji Zarządu
OświadczenieRN.xhtmlOświadczenieRN.xhtml oświadczenie Rady Nadzorczej
RN ocena SF 2021_24.03.2022.xhtmlRN ocena SF 2021_24.03.2022.xhtml ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtml.XAdES podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki