REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program

2023-05-25 14:25
publikacja
2023-05-25 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_transakcja_Vatnak_Vat-Ho_Ryvu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-25
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Vatnaka Vat-Ho – Członka Zarządu Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, sporządzonego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz nr 14/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_transakcja_Vatnak_Vat-Ho_Ryvu.pdfZawiadomienie_transakcja_Vatnak_Vat-Ho_Ryvu.pdf Zawiadomienie od Vatnaka Vat-Ho

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification from person discharging managerial responsibilities in the
Company due to execution of the Stock Grant Program


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered
office in Krakow, Poland ("Company") hereby informs that the Company
received a notification prepared in accordance with Article 19.1 of MAR
from Mr. Vatnak Vat-Ho – Member of the Management Board as from the
person discharging managerial responsibilities in the Company due to the
implementation of a non-diluting incentive program about which the
Company informed in the current reports No. 10/2021 of April 20th, 2021
and No. 14/2021 of May 17th, 2021.The notification is attached
to this report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2023-05-25 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki