Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

2017-08-22 09:53
publikacja
2017-08-22 09:53

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki.

Prezes Petrolinvestu Bertrand le Guern / fot. Marek Wiśniewski / FORUM
"Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że w dniu dzisiejszym zostały uregulowane wymagalne zobowiązania spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W związku ze spłatą zobowiązań, Petrolinvest złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ o oddaleniu wniosku ZUS o ogłoszenie upadłości spółki. W uzasadnieniu sąd uznał, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego.

"Zdaniem spółki, przesłanki upadłości w postaci niewypłacalności nie są spełnione. W związku ze spłatą zobowiązań wobec ZUS zarząd spółki w pełni podtrzymuje to stanowisko i nie zgadza się z uzasadnieniem postanowienia sądu upadłościowego. Spółka zaskarżyła zażaleniem postanowienie sądu upadłościowego w ustawowym terminie" - czytamy dalej.

Zawarcie odpowiednich umów i dokonanie czynności umożliwiających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS nastąpiło w ramach procesu negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży przez Occidental Resources Inc. (ORI) - spółki zależnej Petrolinvestu - udziałów w TOO OTG na rzecz spółki celowej z grupy spółek działających w interesie inwestora.

"Transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku zrealizowania się ostatniego uzgodnionego pomiędzy Stronami warunku zawieszającego, to jest: uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w TOO OTG" - czytamy dalej.

W lipcu br. Petrolinvest informował, że działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki. Petrolinvest podkreślał wówczas, że podejmuje natomiast działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami na głównym rynku GPW, bądź na rynku New Connect.

Źródło:
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (1)

dodaj komentarz
ivan_drago84
Jak feniks z popiołów :D

"Jeśli dobrze pamiętam to spółka informowała że "posiada wiedzę" iż banki zostały spłacone... było to w którymś raporcie nie pamiętam w którym ale na bank z tego roku :D więc o jakim miliardzie piszesz :D

jeśli :
1. Banki zostały spłacone
2. ZUS został
Jak feniks z popiołów :D

"Jeśli dobrze pamiętam to spółka informowała że "posiada wiedzę" iż banki zostały spłacone... było to w którymś raporcie nie pamiętam w którym ale na bank z tego roku :D więc o jakim miliardzie piszesz :D

jeśli :
1. Banki zostały spłacone
2. ZUS został spłacony
3. oddalenie wniosku o upadłość
4. spółka wykazuje dochód za zeszły rok i za ten...
5. ma tarczę podatkową w wysokości 2 mld. zł
6. opcję 7% zysków w spółce celowej na OTG
7. opcję stworzenia z partnerem kazachskim spółki na EMBA :)
... To co tu się będzie działo ???

czekam spokojnie na dalsze infa :D "

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki