15,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ProchemSA_Skonsolidowany_Raport__III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 223226 106505 51810 25021
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13140 7399 3050 1738
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3645 303 846 71
IV. Zysk (strata) do opodatkowania 4823 711 1119 167
V. Zysk (strata) netto z tego przypisany 4151 376 963 88
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4110 503 954 118
VII. Udziałom niekontrolującym 41 -127 10 -30
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,40 0,13 0,33 0,03
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10555 -3291 2450 -773
X. Środki pieniężne z działaności inwestycyjnej -72 -965 -17 -227
XI. Środki pieniężne z działalności finansowej -9107 -19669 -2114 -4621
XII. Przepływy pieniężne netto , razem 1376 -23925 319 -5621
XIII. STAN NA DZIEŃ 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Suma aktywów 229330 149778 52435 34832
XV. Aktywa trwałe, razem 106092 86785 24257 20183
XVI. Aktywa obrotowe, razem 118799 62993 27163 14650
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 88050 83940 20132 19521
XVIII. Udziały niekontrolujące 6511 6470 1489 1505
XIX. Kapitał własny, ogółem 94561 90410 21621 21026
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 30161 8404 6896 1954
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 104608 50964 23918 11852
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 30,00 28,60 6,86 6,65
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT
XXIV. Przychody ze sprzedaży 187067 69534 43417 16348
XXV. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 8160 3651 1894 858
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 2712 377 629 89
XXVII. Zysk/(strata) do opodatkowania 2682 1756 622 413
XXVIII. Zysk/(strata) netto 2075 1452 482 341
XXIX. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 0,71 0,49 0,16 0,12
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6196 -3406 1438 -801
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 259 871 60 205
XXXII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej -6169 -13173 -1432 -3097
XXXIII. Przepływy pieniężne netto , razem 286 -15708 66 -3693
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXXV. Suma Aktywów 153008 91053 34984 21175
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 64956 55234 14852 12845
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 88052 35819 20133 8330
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 44897 42822 10265 9959
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 22900 12631 5236 2937
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 85211 35600 19483 8279
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 15,30 14,59 3,50 3,39
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ProchemSA_Skonsolidowany_Raport_ III_kwartal_2019.pdfProchemSA_Skonsolidowany_Raport_ III_kwartal_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
2019-11-14 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.