REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Zmiana siedziby Emitenta i rejestracja zmian statutu

2019-10-11 22:53
publikacja
2019-10-11 22:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Zmiana siedziby Emitenta i rejestracja zmian statutu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Prima Moda S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie zmiany siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 27.

Emitent informuje nadto, że w dniu 11 października 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta, tj. § 2 statutu, który przyjął następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Wrocław”. Zmiana statutu została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 września 2019 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2019.

Podstawa prawna: art. 17 MAR oraz § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki