REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2019-01-29 23:58
publikacja
2019-01-29 23:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-29
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jacka Olszańskiego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Emitenta dziękują Panu Jackowi Olszańskiemu za zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Emitenta w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-29 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki