REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej serwisowania funduszu sekurytyzacyjnego

2018-07-16 21:40
publikacja
2018-07-16 21:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-16
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej serwisowania funduszu sekurytyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 16 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu z dniem 13 lipca 2018 r., z jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce będącym częścią europejskiego holdingu (Zleceniodawca), umowy podzlecenia zarządzania częścią portfela sekurytyzowanych wierzytelności należącego do niego funduszu sekurytyzacyjnego (Fundusz). W ramach zawartej umowy Emitent będzie za wynagrodzeniem wykonywał czynności prawne i faktyczne w ramach obowiązujących przepisów prawa, mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania objętych umową wierzytelności Funduszu. W związku z zawartą umową Emitent nie udzielił Zleceniodawcy ani Funduszowi gwarancji osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu, jak również Emitent nie posiada certyfikatów Funduszu, w związku z czym występuje w ramach umowy wyłącznie w roli serwisera. Umowa została zawarta na okres 6 lat z możliwością wypowiedzenia. Wysokość wynagrodzenia Emitenta nie odbiega od przeciętnej wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-16 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki