REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLTREG S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 17:17
publikacja
2021-11-26 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_11_26_Poltreg_S.A_-_raport_kwartalny_III_2021_WD_KB-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 599 500 131 112
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 611 1 757 353 396
III. Strata na działalności operacyjnej (1 571) (716) (345) (161)
IV. Strata przed opodatkowaniem (1 528) (656) (335) (148)
V. Strata netto (1 528) (656) (335) (148)
VI. Całkowite straty ogółem (1 528) (656) (335) (148)
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (3 011) (2 087) (661) (470)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 771 362 389 81
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (555) (169) (122) (38)
X. Przepływy pieniężne netto razem (1 795) (1 894) (394) (426)
XI. Strata netto na jedną akcję (w złotych/EUR) - podstawowa (0,46) (0,27) (0,10) (0,06)
XII. Strata netto na jedną akcję (w złotych/EUR) - rozwodniona (0,46) (0,27) (0,10) (0,06)
XIII. Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 16 175 16 243 3 491 3 520
XV. Kapitał własny 11 305 12 833 2 440 2 781


W celu przeliczenia pozycji
wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na EUR pozycje sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący
w dniu kończącym okres sprawozdawczy. Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego. Średnia w
okresie sprawozdawczym:01.01.2021-30.09.2021: 1 EUR = 4,5585 zł01.01.2020-31.12.2020:
1 EUR = 4,4742 zł01.01.2020-30.09.2020: 1 EUR = 4,4420 złKurs
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2021: 1 EUR =
4,6329 zł31.12.2020: 1 EUR = 4,6148 zł30.09.2020: 1
EUR = 4,5268 zł
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021_11_26 Poltreg S.A - raport kwartalny III 2021_WD_KB-sig-sig-sig-sig.pdf2021_11_26 Poltreg S.A - raport kwartalny III 2021_WD_KB-sig-sig-sig-sig.pdf Raport za trzeci kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu Piotr Trzonkowski
2021-11-26 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
2021-11-26 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu Mariusz Jabłoński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki