REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.

2023-04-17 21:47
publikacja
2023-04-17 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
espi_04-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-17
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w wyniku dokonanej wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży w okresie 1 stycznia – 31 marca 2023 r. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji odnośnie spodziewanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku. Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w tym okresie oszacowano na ok. 16 368,84 tys. zł co stanowi wzrost o 34% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., kiedy to wyniosły 12 237,47tys. zł oraz spadek o 16% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r., kiedy wyniosły 19 395,12 tys. zł.

Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2023 r.

W opinii Zarządu Spółki informacja dotycząca przewidywanej sprzedaży stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Piosik - Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
espi_04-2023.pdfespi_04-2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-17 Marek Piosik Prezes Zarządu Marek Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki