REKLAMA

PLANTWEAR S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za 3 kwartał 2020 r.

2020-10-12 11:37
publikacja
2020-10-12 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dane_finansowe_Q3-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-12
Skrócona nazwa emitenta
PLANTWEAR S.A.
Temat
Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za 3 kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Emitent”) poniżej przekazuje, sporządzone w dniu 12.10.2020 r., informacje w zakresie szacunkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w okresie 3 kwartału 2020 r.

Emitent w okresie lipiec - wrzesień 2020 r. szacunkowo wygenerował 2,25 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2,0 mln zł przychodów w okresie lipiec - wrzesień 2019 r. (wzrost o 12,5%). Wyłączając jednorazową transakcję z partnerem z Australii, wzrost przychodów wyniesie ponad 20%. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Emitent wskazuje, iż na zwiększoną sprzedaż we wskazanym okresie miało wpływ między innymi rozpoczęcie sprzedaży w Rumunii, gdzie zrealizowanych zostało już ponad 250 zamówień. Ponadto, dynamicznie wzrasta także popularność serwisu giftbay.pl, którego uruchomienie nastąpiło dnia 1 kwietnia 2020 r. Łącznie za pośrednictwem serwisu sprzedano już 4,5 tys. sztuk produktów.

Ponadto w 3 kwartale 2020 r. działania Emitenta koncentrowały się na przygotowaniu Emitenta na 4 kwartał br., czyli okres, w którym Emitent odnotowuje największe przychody.

Emitent zaznacza, że jest na etapie agregowania pozycji kosztowych za 3 kwartał 2020 r., w związku z czym nie dysponuje na dzień sporządzenia raportu szacunkiem wyniku netto za wskazany okres.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tabele zawierające struktury sprzedaży z podziałem na kategorie produktowe w ujęciu wartościowym i ilościowym.
Załączniki
Plik Opis
Dane_finansowe_Q3-2020.pdfDane_finansowe_Q3-2020.pdf Dane Finansowe Q3 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Wiktor Pyrzyk Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki