1,8300 zł
0,00% 0,0000 zł
PLANTWEAR SA (PNW)

Komunikaty spółki - PLANTWEAR

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny za rok 2021
Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku
Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 marca 2022 r.
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela
Raport okresowy za IV kwartał 2021 rok
PLANTWEAR 0,00% 1,83
2022-08-12 15:50:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.