REKLAMA

PLANETINN: Zmiany w Statucie spółki Planet Innovation Group S.A. // Amendments to the Statutes of Planet Innovation Group S.A.

2018-08-13 17:59
publikacja
2018-08-13 17:59
Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą Rzeszowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 r. podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treść Uchwały została opublikowana przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 11/2018 z dnia 11 sierpnia 2018 r.
Zmieniony został art. 6 ust. 1 Statutu spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 866.806 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 8.668.060 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.000.000,
b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.000.000,
c. 418.045 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 418.045,
d. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.0001 do 1.125.000,
e. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.125.000,
f. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 01 do 15,
g. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.1 do 3.000.000.”
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

//

Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. with its registered office in Rzeszów (the "Company", "the Issuer") informs that on 29tth of June 2018 r. the General Meeting of Shareholders decided to change the Articles of Association. The resolution was published by the Issuer in the current report EBI No. 11/2018 dated 11 August, 2018.

The Articles of Association § 1 reads as follows:
„Kapitał zakładowy wynosi 866.806 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 8.668.060 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.000.000,
b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.000.000,
c. 418.045 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 418.045,
d. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.0001 do 1.125.000,
e. 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 1.125.000,
f. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 01 do 15,
g. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.1 do 3.000.000.”

Legal basis: §4 sec. 2 point 2) of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market".

Załączniki
20180813_175914_0000115083_0000106325.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki