REKLAMA

PGO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-15 15:12
publikacja
2020-01-15 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w 2020 roku przekazywane będą w następujących terminach:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:
- I kwartał 2020 – 29 maja 2020 r.
- III kwartał 2020 – 27 listopada 2020 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż w 2020 roku nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych w związku z zamieszczaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych kwartalnej informacji finansowej zawierającej informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent oświadcza, iż w 2020 roku nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego w związku z zamieszczeniem w skonsolidowanym raporcie półrocznym półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki