REKLAMA

PETROLINVEST S.A.: INFORMACJA nt. SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

2022-09-12 12:27
publikacja
2022-09-12 12:27
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr /
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
INFORMACJA nt. SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Petrolinvest S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że w związku z brakiem dostępu do dokumentów Spółki nie jest obecnie możliwe sporządzenie skonsolidowanego raportu finasowego za rok obrotowy, którego koniec przypada na dzień 31 grudnia 2021 r. Zostały o tym powiadomione wszelkie właściwe organy i podmioty, w tym KRS i KNF. Spółka wielokrotnie wzywała byłego prezesa Zarządu Bertranda Le Guern do zwrotu dokumentów Spółki. Na żadne z tych wezwań nie została udzielona Spółce jakakolwiek odpowiedź. Również Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, prowadząca od półtora roku i bez żadnego skutku postępowanie karne w sprawie przestępstwa ukrywania dokumentów Spółki, jak i w sprawie innych przestępstw popełnionych na szkodę Spółki, dotąd nie doprowadziła do wydania dokumentów Zarządowi. Także żadna z prokuratur mających wiedzę o przestępstwie ukrywania dokumentów Spółki (Prokurator Generalny, prokuratury w Lublinie, w Gdyni, we Wrocławiu, w Poznaniu) do chwili obecnej nie podjęła się ani odnalezienia ukrywanych dokumentów Spółki, ani pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych popełnienia przestępstwa. Dlatego raport finansowy za rok 2021 nie będzie sporządzony aż do czasu zwrócenia Spółce dokumentów pozwalających Zarządowi na podjęcie właściwych działań sprawozdawczych.

Ryszard Małecki - Prezes Zarządu
Katarzyna Wlaźlak - Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki