REKLAMA
PIT 2023

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2023-11-29 20:23
publikacja
2023-11-29 20:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_-_III_kwartal_2023r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 870 206 190 44
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -306 -422 -67 -90
III. Zysk [strata] przed opodaktowaniem 247 -591 54 -126
IV. Zysk [strata] netto 247 -591 54 -126
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 211 -2 833 -264 -604
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 471 0 103 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -31 0 -7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -739 -2 864 -161 -611
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] 0,02 -0,06 0,01 -0,01
XI. 2023-09-30 2022-09-30 2023-09-30 2022-09-30
XII. Aktywa razem 11 210 10 263 2 418 2 107
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 344 1 934 506 397
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 15 3 3
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 026 606 221 124
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] 8 865 8 329 1 912 1 710
XVII. Kapitał zakładowy 29 266 29 266 6 312 6 010
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,85 0,80 0,18 0,16
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone sprawozdanie_finansowe_-_III_kwartal_2023r.pdfSkrócone sprawozdanie_finansowe_-_III_kwartal_2023r.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r.
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2023.pdfInformacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2023.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki