REKLAMA
ZAGŁOSUJ

P.A. NOVA S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

2021-12-02 15:46
publikacja
2021-12-02 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji serii B („Obligacje”) na następujących warunkach:
1. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, nieposiadającymi formy dokumentu.
2. Liczba oferowanych Obligacji wyniesie do 30.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych.
3. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji serii B będzie równa 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
4. Wykup Obligacji serii B nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 lata i 6 miesięcy od dnia emisji.
5. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność grupy Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów i nakładów budowlanych w projektach deweloperskich.
7. Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji serii B w KDPW S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-12-02 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki