REKLAMA

ORANGEPL: wyniki finansowe

2021-10-25 17:06
publikacja
2021-10-25 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MSSF_Q3_2021_OPL_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_Q3_2021_OPL_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_QSr_3-2021_OPL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPL__3Q_2021_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 8.757.000 8.425.000 1.921.027 1.896.668
II. Zysk z działalności operacyjnej 2.196.000 347.000 481.737 78.118
III. Zysk przed opodatkowaniem 1.999.000 83.000 438.521 18.685
IV. Zysk netto 1.741.000 67.000 381.924 15.083
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 1.741.000 67.000 381.924 15.083
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 1,33 0,05 0,29 0,01
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VIII. Całkowite dochody ogółem 1.845.000 22.000 404.738 4.953
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 1.845.000 22.000 404.738 4.953
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.554.000 2.256.000 560.272 507.879
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (973.000) (1.612.000) (213.448) (362.900)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.275.000) (729.000) (279.697) (164.115)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 306.000 (85.000) 67.127 (19.136)
stan na: 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XIV. Aktywa obrotowe razem 3.937.000 3.363.000 849.792 728.742
XV. Aktywa trwałe razem 21.464.000 20.937.000 4.632.951 4.536.925
XVI. Suma aktywów 25.401.000 24.300.000 5.482.743 5.265.667
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.048.000 7.637.000 873.751 1.654.893
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 8.920.000 6.064.000 1.925.360 1.314.033
XIX. Kapitał własny razem 12.433.000 10.599.000 2.683.632 2.296.741
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12.431.000 10.597.000 2.683.201 2.296.308
XXI. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 849.792 853.125
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 7.881.000 7.758.000 1.728.858 1.746.511
II. Zysk z działalności operacyjnej 1.389.000 326.000 304.705 73.390
III. Zysk przed opodatkowaniem 1.218.000 80.000 267.193 18.010
IV. Zysk netto 986.000 67.000 216.299 15.083
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,75 0,05 0,16 0,01
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VII. Całkowite dochody ogółem 1.090.000 22.000 239.114 4.953
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.505.000 2.263.000 549.523 509.455
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (939.000) (1.648.000) (205.989) (371.004)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.272.000) (696.000) (279.039) (156.686)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 294.000 (81.000) 64.495 (18.235)
stan na: 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XII. Aktywa obrotowe razem 3.479.000 2.991.000 750.933 648.132
XIII. Aktywa trwałe razem 20.706.000 20.913.000 4.469.339 4.531.724
XIV. Suma aktywów 24.185.000 23.904.000 5.220.272 5.179.856
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 3.765.000 7.399.000 812.666 1.603.320
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 8.808.000 5.972.000 1.901.185 1.294.097
XVII. Kapitał własny razem 11.612.000 10.533.000 2.506.421 2.282.439
XVIII. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 849.792 853.125
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MSSF Q3 2021 OPL Skonsolidowane.pdfMSSF Q3 2021 OPL Skonsolidowane.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
MSSF Q3 2021 OPL Jednostkowe.pdfMSSF Q3 2021 OPL Jednostkowe.pdf Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz QSr 3-2021 OPL.pdfKomentarz QSr 3-2021 OPL.pdf Dodatkowy komentarz do Skonsolidowanego Raportu
OPL_ 3Q_2021 Report.pdfOPL_ 3Q_2021 Report.pdf English version - angielskie tłumaczenie powyższych dokumentów

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-10-25 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki