REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii H wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych

2021-10-25 17:46
publikacja
2021-10-25 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ManyDev Studio S.E.
Temat
Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii H wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 października 2021 r. w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych (dalej jako: "Warranty"), z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela Serii H Spółki (dalej jako: "Akcja") po cenie emisyjnej wynoszącej 0,02 EUR posiadacze warrantów subskrypcyjnych (Playway S.A., Bartosz Graś, Marek Parzyński oraz Piotr Karbowski) złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 14 000 000 Akcji. Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem zapisania Akcji, wskutek ich dematerializacji poprzez rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych Akcji na indywidualnych rachunkach stanowić będzie odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki