PILNE

MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 19:33
publikacja
2020-05-15 19:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_Roczny_2019_-_List_Prezesa_MONNARI_TRADE_SA_do_Akcjonariuszy_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_sprawozania_GK_MONNARI_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_MONNARI_TRADE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_2019_MONNARI_TRADE_SA_wg_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MONNARI_TRADE_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Grupy_Kapitalowej_MONNARI_TRADE_na_temat__informacji_niefinasnowych_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Monnari_Trade_S.A._31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 282 201 246 274 65 601 57 717
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 252 20 824 3 081 4 880
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 201 36 610 3 301 8 580
IV. Zysk (strata) netto 11 761 17 365 2 734 4 070
V. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 21 753 (8 968) 5 057 (2 102)
VI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (25 760) (18 161) (5 988) (4 256)
VII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej (22 596) (2 694) (5 253) (631)
VIII. Przepływy pieniężne netto (26 603) (29 824) (6 184) (6 990)
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie 28 132 644 29 015 911 28 132 644 29 015 911
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 42 60 10 14
XI. Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31
XII. Aktywa razem 307 707 262 899 72 257 61 139
XIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 34 786 - 8 169 -
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 56 124 44 021 13 179 10 237
XV. Kapitał własny 222 926 216 068 52 348 50 248
XVI. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 729 707 171 164
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
XIX. Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,2585 4,3000
XX. Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,3018 4,2669
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Roczny 2019 - List Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy GK.pdfRaport Roczny 2019 - List Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy GK.pdf
Oświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego sprawozania GK MONNARI za 2019 rok.pdfOświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego sprawozania GK MONNARI za 2019 rok.pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA.pdf
Skonsolidowane SF 2019 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdfSkonsolidowane SF 2019 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdf
Sprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2019.pdfSprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2019.pdf
Oświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE na temat informacji niefinasnowych 2019.pdfOświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE na temat informacji niefinasnowych 2019.pdf
Sprawozdanie z badania GK Monnari Trade S.A. 31.12.2019.pdfSprawozdanie z badania GK Monnari Trade S.A. 31.12.2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Mirosław Misztal Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jadwiga Łęcka Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki