REKLAMA

MNI: Informacja dot. postępowania upadłościowego Emitenta.

2018-08-17 12:10
publikacja
2018-08-17 12:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-17
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Informacja dot. postępowania upadłościowego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na skutek pisma skierowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GU 2043/17).

Zarząd Spółki ze względu na brak otrzymania ww. Postanowienia z Sądu oraz od Tymczasowego Nadzorcy Sądowego nie ma wiedzy co do szczegółów Postanowienia.

Informacja z MSiG znajduje się pod nr 81/2018 (5469) z 25 kwietnia 2018 r., poz. 17569

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-17 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki