REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

2021-01-19 16:24
publikacja
2021-01-19 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że Mercator Medical (Thailand) Ltd. („MMT”), jednostka zależna od Emitenta, zawarł w dniu 19 stycznia 2021 r. z Re:use i Helsingborg AB z siedzibą w Helsingborg w Szwecji („Odbiorca”) ramową umowę regulującą warunki dostaw do Odbiorcy rękawic produkowanych przez MMT pod markami własnymi należącymi do Grupy Emitenta. Umowa reguluje m.in. zasady odbioru produktów, płatności i reklamacji. Dostawy, do których odnosi się umowa realizowane będą do grudnia 2021 r. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote 152.666.332,63 zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez podmioty z Grupy Emitenta z Odbiorcą i podmiotami powiązanymi z Odbiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy (uwzględniając również umowę, o której mowa powyżej) wynosi w przeliczeniu na złote ok. 180.934 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-19 Witold Kruszewski Dariusz Krezymon Członek Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki