MAXCOM S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2020-03-19 13:40
publikacja
2020-03-19 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Potwierdzenie_MAR_19.03.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_-_zakup_akcji_przez_Prezesa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-19
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Raport bieżący: nr 7/2020

Data sporządzenia: 19-03-2020 r.

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Maxcom SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusza, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 16 marca 2020 r. zakupił 1635 (tysiąc sześćset trzydzieści pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 9,90 PLN za jedną akcję.
Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 17 marca 2020 r. zakupił 205 (dwieście pięć) akcji Emitenta (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 9,90 PLN za jedną akcję.
Przed zakupem Akcji Pan Arkadiusz Wilusz posiadał 1 737 004 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 64,33 % ogólnej liczby akcji uprawniających łączenie do wykonywania 1 737 004 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 64,33 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po zakupie Akcji Pan Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 738 844 akcji Emitenta, co stanowi 64,40% ogólnej liczby akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 1 738 844 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 64,40% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna: Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-03-19 Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu


Załączniki
Plik Opis
Potwierdzenie MAR 19.03.pdfPotwierdzenie MAR 19.03.pdf Potwierdzenie nadania informacji MAR
RB - zakup akcji przez Prezesa.pdfRB - zakup akcji przez Prezesa.pdf Zawiadomienie o zakupie akcji przez Prezesa Spółki RB

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki