REKLAMA

MARKA S.A. w restrukturyzacji: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 25.06.2021 r.

2021-06-25 16:09
publikacja
2021-06-25 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wykaz_akcjonariuszy_Marka_S.A._w_restrukturyzacji_posiadajacych_co_najmniej_5_procent_glosow_na_ZWZ_w_dniu_25.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
MARKA S.A. w restrukturyzacji
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 25.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji, które zwołane zostało na dzień 25 czerwca 2021 roku („Walne Zgromadzenie”).
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 2.658.558 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowiło 54,90% (słownie: pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. w restrukturyzacji posiadających co najmniej 5 procent głosów na ZWZ w dniu 25.06.2021.pdfWykaz akcjonariuszy Marka S.A. w restrukturyzacji posiadających co najmniej 5 procent głosów na ZWZ w dniu 25.06.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Jacek Bogusław Konarzewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki