REKLAMA

KNF sprawdzi, czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC

2020-10-01 14:06, akt.2020-10-01 14:55
publikacja
2020-10-01 14:06
aktualizacja
2020-10-01 14:55
KNF sprawdzi, czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC
KNF sprawdzi, czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC
/ GTC

KNF przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság kary pieniężnej, w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów przy wezwaniu do sprzedaży akcji Globe Trade Centre - poinformował KNF w komunikacie.

Komunikat KNF dotyczy ogłoszonego 7 września przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság wezwania na 21.891.289 akcji GTC, stanowiących 4,51 proc. kapitału zakładowego, po cenie 6,89 zł za akcję.

W wezwaniu oświadczono, że cena akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ustawy o ofercie publicznej. Ponadto wzywający oświadczył, że w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, wzywający ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywał akcji spółki.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, informacje przedstawione w wezwaniu były niepełne i niezgodne ze stanem faktycznym. Komisja, biorąc pod uwagę okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy formułowaniu treści wezwania oraz obliczeniu ceny minimalnej, zażądała 21 września wprowadzenia zmian.

24 września wzywający uzupełnił wezwanie informacją o pośrednim - poprzez zakup akcji GTC Dutch Holdings - nabyciu 298.575.091 akcji spółki. Podano także, że cena giełdowa jednej akcji spółki najbliższa wartości przekazanej przez wzywającego w ramach nabycia pośredniego wynosi 1,17 euro, co - według średniego kursu NBP z 22 czerwca - oznacza 5,23 zł.

KNF podejrzewa, że naruszone zostały przepisy ustawy poprzez ogłoszenie przez wzywającego wezwania, w którym nie uwzględniono przy określeniu ceny minimalnej jednej akcji spółki ceny nabytych pośrednio akcji oraz poprzez niewprowadzenie niezbędnych zmian i uzupełnień w treści wezwania zgodnie z żądaniem KNF z 21 września 2020 r. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki