WAŻNE

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.

2019-07-22 15:51
publikacja
2019-07-22 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KGHM__raport_za_czerwiec_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KGHM_report_June_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-22
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)
Załączniki
Plik Opis
KGHM _raport_za czerwiec 2019.pdfKGHM _raport_za czerwiec 2019.pdf Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r. - załącznik
KGHM_report_June_2019.pdfKGHM_report_June_2019.pdf Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for June 2019 - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A.
Group for June 2019


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached
preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A.
Group for June 2019.The final quarterly production and sales results
will be published in the consolidated report for the first half of 2019.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
EuropeanParliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2019-07-22 Radosław Stach Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki