REKLAMA

KCI: Zawarcie znaczących umów.

2016-07-15 11:11
publikacja
2016-07-15 11:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawarcie znaczących umów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KCI S. A. informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku zawarte zostały pomiędzy Gremi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Krakowie, a KCI Spółką̨ Akcyjną dwie umowy DATIO IN SOLUTUM, na mocy których Gremi Sp. z o.o. rozliczyła cześć zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty łącznej 34.335.410,34 zł, wobec KCI S.A., w zamian za przeniesienie na KCI S.A 931 udziałów w spółce Gremi Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość przeniesionych udziałów w spółce Gremi Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalona została zgodnie z wyceną sporządzoną w czerwcu 2015 r. wg stanu na 28 maja 2015 r. przez BAA Polska sp. z o.o. i wyniosła 34.335.410,34 zł, w takiej wartości będzie uwzględniona w księgach rachunkowych Emitenta. Umowy nie zawierają kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy terminu.

W wyniku opisanych umów Emitent posiada w chwili obecnej całość udziałów w Gremi Media Sp. z o.o. dających mu 100 % głosów, za wyjątkiem udziałów własnych spółki, co do których trwa procedura umarzania, która z uwagi na upadek zastawów i rozpoczęte procedury ich wykreślenia, powinna zakończyć  się, jak przewiduje Zarząd, na koniec III kwartału 2016 roku.

Ponadto Zarząd KCI S. A. informuje, że w związku z opisanymi powyżej umowami DATIO IN SOLUTUM, w dniu 14 lipca 2016 roku łączna wartość umów zawartych przez Emitenta wraz ze Spółkami zależnymi, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza w okresie od 26 kwietnia 2016 roku wyniosła 70.591.563,20 zł, a co za tym idzie wartość ta przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-15 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki