REKLAMA

JUJUBEE: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

2020-09-02 18:06
publikacja
2020-09-02 18:06
Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu
02 września 2020 r.
Podczas obrad NWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że NWZA podjęło między innymi:

- uchwałę nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- uchwałę nr 4 w sprawie: programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;
- uchwałę nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 6 NWZA Emitenta w dniu 02 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki. Zmiany Statutu wejdą w życie zarejestrowania zmian przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9) oraz §4 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki