REKLAMA
WEBINAR

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Powzięcie wiadomości o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2021-09-20 11:26
publikacja
2021-09-20 11:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Powzięcie wiadomości o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 września 2021 r., na podstawie Komunikatu w sprawie decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) na posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), powziął informację o podjęciu przez KNF decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 1 października 2021 r.
Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 1 października 2021 r.
Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki informuje, iż w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 1 października 2021 r. Spółka zaprzestanie publikacji raportów okresowych w systemie ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2021-09-20 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki