REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych

2021-11-25 20:01
publikacja
2021-11-25 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2020 z dnia 3 września 2020 roku oraz 28/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zawarcia przez INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) ze spółką pośrednio od niej zależną tj. Węglin Retail Park sp. z o.o. (Spółka Zależna) przedwstępnej umowy sprzedaży (Umowa) działek położonych w Lublinie w okolicy ul. Jana Pawła II, Al. Kraśnickiej oraz ul. Gęsiej (Nieruchomość) o łącznej powierzchni ok. 27,8 tys. m2 za cenę ok. 16 mln zł netto powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, Emitent informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 r. zawarł z ww. Spółką Zależną przyrzeczoną umowę sprzedaży Nieruchomości za cenę ok. 16 mln zł netto tj. ok. 19,7 mln zł brutto z czego kwota ok. 8,2 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli hipotecznych. Płatność z tytułu ceny dla wierzycieli hipotecznych nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r. a płatność na rzecz Emitenta reszty ceny nastąpi do dnia 10 grudnia 2021 r.
Dodatkowo Emitent informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 r. zawarł z ww. Spółka Zależną umowę pożyczki w kwocie ok. 9,8 mln zł w celu częściowego sfinansowania ww. umowy przyrzeczonej. Zarząd Interbud – Lublin S.A. oświadcza, iż udzielenie pożyczki, której spłata nastąpi w terminie do 31 grudnia 2022 r. nie wpłynie na zdolność Interbud-Lublin S.A. do realizacji układu z wierzycielami, pożyczka jest udzielona na warunkach rynkowych.
Umowy o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2021-11-25 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki