REKLAMA

INTELIWISE: Sprostowanie Raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 rok

2022-06-27 21:11
publikacja
2022-06-27 21:11
Zarząd Spółki InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, „Emitent” informuje, że załączone do raportu EBI nr 6/2022 Raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 rok opublikowanego w dniu 31 maja 2022 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej InteliWise S.A. za 2021 rok zawiera oczywistą omyłkę pisarską w zakresie zaprezentowanych danych finansowych (str. 10, 11). Omyłka polega na tym, że:

1.Pkt 11 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa, akapit drugi - czwarty (str. 10) - omyłkowo przedstawiono poziom przychodów grupy kapitałowej w wysokości 4 766 697 tyś zł, zamiast 4 286 611,68 zł wraz z omyłkowym opisem.
2.Pkt 11 Wybrane dane finansowe jednostkowe za 2021 rok (str. 11) - omyłkowo zaprezentowana została tabela z wybranymi danymi finansowymi Rachunku Zysków i Strat zawierająca dane skonsolidowane, zamiast dane jednostkowe.
Wskazane omyłki dotyczą prezentacji danych finansowych za 2021 rok w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej InteliWise S.A. za 2021 rok, nie mają wpływu na poprawność danych finansowych w Sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym za 2021 rok.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje, stanowiące załącznik do Raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 rok - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej InteliWise S.A. za 2021 rok, zawierające sprostowanie w zakresie wskazanych omyłek (ostatnia strona sprawozdania).

Podstawa Prawna:§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20220627_211142_0000141850_0000143356.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki