REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

2021-11-18 11:21
publikacja
2021-11-18 11:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. dot. wyboru projektu Emitenta do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości “PARP”, informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2021 r. z PARP umowy o dofinansowanie projektu Emitenta "Internacjonalizacja szansą na rozwój InteliWISE S.A.", w ramach Programu Operacyjnego "Polska Wschodnia 2014-2020", Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Prace w ramach projektu są częścią strategii internacjonalizacji i realizacji planu wejścia z produktami Spółki na rynek niemiecki.

Wartość projektu objętego umową wynosi 638 000,00 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania objętego umową wynosi 542 300,00 zł.
Harmonogram zakłada realizację projektu przez 24 miesiące.

Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ w na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta i przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki