REKLAMA

INPOST S.A.: Zbycie wszystkich udziałów w jednostce zależnej – Bezpieczny List Sp. z o. o.

2016-08-08 20:01
publikacja
2016-08-08 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-08
Skrócona nazwa emitenta
INPOST S.A.
Temat
Zbycie wszystkich udziałów w jednostce zależnej – Bezpieczny List Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki InPost S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2016 z dnia 6 lipca 2016 r., raportu bieżącego numer 26/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. zawarł z Tenes One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 lok. 10), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399265 („Nabywca”) umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej Emitenta – Bezpieczny List Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (“Bezpieczny List Sp. z o. o.”), tj. łącznie 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki Bezpieczny List Sp. z o. o. oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Bezpieczny List Sp. z o. o., za łączną cenę równą 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych (“Umowa Sprzedaży”).

Przejście własności wszystkich udziałów w Bezpieczny List Sp. z o. o. na Nabywcę nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zawarcie Umowy Sprzedaży jest rezultatem zakończenia przez Emitenta działalności listowej w segmencie przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e – commerce, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz związane jest z potrzebą restrukturyzacji Bezpieczny List Sp. z o. o.

Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży w księgach Emitenta wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a Nabywcą.

Odpowiedzialność Emitenta wynikająca z Umowy Sprzedaży jest ograniczona do kwoty 10.000 zł.
Ponadto na podstawie zapisów Umowy Emitent będzie ponosił odpowiedzialność wyłącznie za umyślne naruszenie. Na Emitencie przestanie ciążyć jakiekolwiek zobowiązanie do zapłaty odszkodowania po upływie 1 roku od dnia nabycia przez Nabywcę udziałów na podstawie Umowy Sprzedaży. Odpowiedzialność Emitenta z tytułu rękojmi za wady prawne udziałów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży została wyłączona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-08 Sebastian Anioł Prezes Zarządu
2016-08-08 Krystian Szostak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (18)

dodaj komentarz
~Poszkodowany
Oszukanych może być kilka tysięcy byłych pracowników In Post Bezpieczny List.1,2 tys na umowach ,reszta na śmiecówkach.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~PECULIAR
Jaki inwestor kupuje spółkę która ma nieuregulowane zobowiązania? To jest sprawa dla CBŚ (wydział d/s przestępstw gospodarczych) i dalsze konsekwencje dla cwaniaków.Podobno zarabiają na upadłościach.
~Iwcia
Ktoś może zna jakiś telefon, kontakt do tego nowego właściciela?
~Jures
TENES ONE Sp. z o.o. ul.Domaniewska 47/10, 02-672 WARSZAWA
tel. 667 960 270
[email protected]
To są namiary na nowego preezesa.
Pozdrawiam Jurek z Lublina
~sum11
Tenes One , Chlebnia 48a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Tel:604 984 252 reprezentowana przez mecenasa Grzegorza Stępniewskiego. Szykuje upadłość Bezpiecznego ListuSum 1
~Jejciu
Jestem jedną z oszukanych. Nie zapłacili!! Sprzedali bezpieczny list panu co ma firmę w domu.. kabaret!! Drugiej części wynagrodzenia też się nie spodziewam..
~Michał
Zapraszam wszystkich oszukanych do odnalezienia na FB profilu Inpoststop spróbujmy się skoordynować w sprawie jakiegoś pozwu zbiorowego itd.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki