2,1600 zł
3,85% 0,0800 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INC_raport_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 544 3 330 826 785
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 530 531 124 125
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 263 158 61 37
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 331 -1 177 77 -278
V. Zysk (strata) netto -641 -1 919 -149 -453
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 089 -1 439 -254 -339
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 2 254 827 526 195
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 3 852 3 098 898 731
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 1 889 2 160 441 509
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -148 1 100 -35 259
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 1 017 488 237 115
XII. Aktywa razem 28 504 29 669 6 704 6 802
XIII. Zobowiązania 2 911 1 493 685 342
XIV. Rezerwy 996 218 234 50
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 924 3 826
XVI. Kapitał własny 23 376 26 277 5 498 6 025
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 481 -3 704 -812 -874
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,42 -0,44 -0,10 -0,10
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,42 -0,44 -0,10 -0,10
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,80 3,15 0,66 0,72
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 546 1 200 361 283
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 279 134 65 32
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 130 69 30 16
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -693 -1 823 -162 -430
XXVI. Zysk (strata) netto -506 -1 960 -118 -462
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -804 -627 -188 -148
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 805 778 188 184
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 135 1 265 265 298
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 325 476 76 112
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -131 -17 -31 -4
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -130 134 -30 32
XXXIII. Aktywa razem 15 834 18 057 3 724 4 140
XXXIV. Zobowiązania 2 022 505 476 116
XXXV. Rezerwy 87 43 20 10
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 924 3 826
XXXVII. Kapitał własny 13 714 17 498 3 225 4 012
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 782 -4 419 -882 -1 042
XXXIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,45 -0,53 -0,11 -0,12
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,45 -0,53 -0,11 -0,12
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,64 2,10 0,39 0,48
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
INC raport I półrocze 2019.pdfINC raport I półrocze 2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INC SA za I półrocze 2019.
INC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdfINC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SKONSOLID_SF_MSSF_2019-sig.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
INC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019-sig.pdfINC_RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_JEDN_SF_MSSF_2019-sig.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2019-09-19 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnych z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, powołania członka RN oraz zmian statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.