REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: wyniki finansowe

2020-11-12 17:01
publikacja
2020-11-12 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Impera_Capital_QSr_Q32020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody z inwestycji 487 406 110 94
II. Wyniki z inwestycji netto 1 321 (867) 297 (201)
III. Zyski (straty) z inwestycji 162 8 36 2
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 483 (859) 334 (199)
V. Zysk (strata) brutto 1 483 ( 859) 334 (199)
VI. Zysk (strata) netto 1 483 (859) 334 (199)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 633 (288) 142 (67)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 608 69 137 16
IX. Przepływi pieniężne netto z działalności finansowej 18 18 4 4
X. Przepływy pieniężne netto razem 1 259 (201) 283 (47)
XI. wg stanu na: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 16 849 15 386 3 722 3 613
XIII. Zobowiązania i Rezerwy razem 432 452 95 106
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkotermniowe 146 147 32 35
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 16 417 14 934 3 627 3 507
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 038 1 103
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 8 944 487 7 831 487 8 944 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,10 1,67 0,46 0,39
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,19 0,23 0,04 0,05
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Impera_Capital_QSr_Q32020_final.pdfImpera_Capital_QSr_Q32020_final.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe Impera Capital ASI SA za III Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-11-12 Adam Wojacki Członek Zarządu
2020-11-12 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki