REKLAMA

IDM SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

2022-01-18 22:59
publikacja
2022-01-18 22:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) stosownie do treści § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy, w których przekazane zostaną raporty okresowe w roku obrotowym 2022:
1) raport roczny za rok 2021 – 29.04.2022 r.
2) raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 31.05.2022 r.
3) raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30.09.2022 r.
4) raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 30.11.2022 r.

Korzystając z możliwości określonych w § 79. ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki