REKLAMA

IDEA BANK S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO LISTU INTENCYJNEGO

2020-12-30 17:20
publikacja
2020-12-30 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 136 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZAWARCIE ANEKSU DO LISTU INTENCYJNEGO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku, dotyczącego zawarcia przez Idea Bank S.A. („Emitent”) z Getin Holding S.A. („GH”) oraz LC Corp B.V. („LC Corp”) listu intencyjnego („List Intencyjny”) w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Emitenta na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25 % posiadanych przez Emitenta akcji Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Transakcja”), Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z GH oraz LC Corp aneks do Listu Intencyjnego, na podstawie którego Strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia Transakcji do dnia 31 marca 2021 r. W związku z powyższym Strony wskazały w aneksie, że List Intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą Stron, wygasa z upływem dnia 31 marca 2021 r. lub z dniem podpisania przez Strony ostatecznej umowy w odniesieniu do Transakcji. Pozostałe warunki Listu Intencyjnego nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-30 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-30 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki